Prof. Mieke Dewerchin

Prof. Mieke Dewerchin

Prof. Mieke Dewerchin en haar team willen zo een weg banen naar nieuwe behandelingen van kanker, die de groei van een tumor beter onder controle houden.

Angiogenese

Een groeiende tumor doet ons lichaam nieuwe bloedvaten aanmaken zodat hij voorzien wordt van voldoende zuurstof en andere voedingsstoffen. Dit proces heet angiogenese. Zonder kan een tumor niet overleven. Het onderzoek van professor Dewerchin spitst zich toe op manieren om deze angiogenese af te remmen, om op die manier de evolutie van de kanker een halt toe te roepen.

De groei van de tumor onder controle krijgen

Anti-angiogenesebehandelingen bestaan al, maar jammer genoeg zijn ze niet altijd even doeltreffend. Bovendien kunnen er ingrijpende bijwerkingen optreden. Het team van professor Dewerchin onderzoekt alternatieve angiogenesemechanismen. De vorsers richten zich op het afremmen van de vermenigvuldiging van endotheelcellen (die de binnenwand van onze bloedvaten vormen). De professor en haar team willen zo een weg banen naar doeltreffendere behandelingen, die de groei van een tumor beter onder controle kunnen houden.

De steun van Stichting tegen Kanker

Dit onderzoeksproject werd geselecteerd na de projectoproep 2012 van de Stichting. De totale steun bedraagt 260 000 euro, gespreid over 4 jaar.