Prof. Valérie Fonteyne

Prof. Valérie Fonteyne

Prof. Dr. Valérie Fonteyne wist als kind al dat ze ‘iets wetenschappelijks’ wilde doen. Lange tijd twijfelde ze tussen geneeskunde en biotechnologie. Een persoonlijk verlies deed de puzzel uiteindelijk in elkaar vallen in het voordeel van het eerste. De focus in kader van dit postdoctoraal mandaat ligt op de optimalisatie van bestraling bij prostaatkanker.

“Een belangrijke stap richting de optimalisatie van prostaatkankerbehandeling”

De postdoctorale mandaten toegekend door Stichting tegen Kanker bieden artsen met een doctorstitel die werken binnen een academische structuur (vaak een universitair ziekenhuis) financieel de mogelijkheid om deeltijds onderzoek te verrichten naast hun klinisch werk. De tweede postdoctorale mandaten werden uitgereikt in 2016 aan 5 Belgische artsen voor een periode van vijf jaar.

Dr. Fonteyne: “Prostaatkanker is een fascinerend onderzoeksdomein waar we al heel ver in staan, maar waar inzake de optimalisatie van behandelingen nog veel mogelijk is.

Waar het bij prostaatkanker vandaag om draait, is dat we moeten uitkijken voor overbehandeling en steeds de juiste balans proberen bereiken tussen behandeling, genezing en levenskwaliteit op langeretermijn.

Optimalisatie van de huidige behandelingen

Ons onderzoek concentreert zich op de optimalisatie van de huidige behandelingen en dit op twee niveaus.

Enerzijds voor de groep patiënten bij wie de tumor beperkt is tot de prostaat. En anderzijds bij personen die te maken hebben met prostaatkanker met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Uit voorgaand onderzoek weten we dat we voor de eerste groep kunnen afstappen van lange behandelschema’s. Korte schema’s met per dag een hogere dosis werken even goed. De volgende vraag is nu: welk kort schema? Welk kort schema is het minst toxisch, heeft dus de minste bijwerkingen en kent de beste uitkomst?

Het tweede luik van het onderzoek omvat prostaatkankerpatiënten bij wie ook de klieren zijn aangetast. Vroeger was de standaardbehandeling hiervoor hormonale therapie (gewone of chemische castratie, met alle bijwerkingen vandien). Sinds 2005 zijn we daarnaast ook radiotherapie gaan geven, omdat we er niet van overtuigd zijn dat mensen met kliermetastasen ook uitzaaiingen op afstand hebben. Bij patiënten met beperkte klieraantasting willen we nu proberen bepalen of behandeling van de prostaatregio alleen gecombineerd met hormonale therapie niet voldoende is, in plaats van prostaatbehandeling plus klierbestraling plus hormonale therapie.

Arts EN onderzoeker

Vanuit mijn roeping als arts blijf ik graag nauw betrokken bij de patiënt.

Maar tegelijk wil ik het onderzoek helpen vooruitgaan en de zorg optimaliseren. De twee combineren, is zonder dit klinisch mandaat quasi onmogelijk.

Ik ben ontzettend blij met de toekenning van dit mandaat. Als team hopen we dat we dankzij onze onderzoeken voor alle patiënten praktische oplossingen kunnen voorstellen die onmiddellijk toepasbaar zijn binnen het UZ in Gent en de andere oncologische behandelcentra.”