Dr. Sophie Servais

Dr. Sophie Servais

Dr. Sophie Servais houdt ervan om bij te leren en vooral om dingen te observeren, ontrafelen en beter te begrijpen. Dit is in feite de basis van onderzoek, waar ze zich naar eigen zeggen tegenwoordig volledig in onderdompelt. Samen met haar team zoekt dr. Servais namelijk naar manieren om de kans op complicaties na een hematopoietische stamceltransplantatie te verminderen.

“Graft-versus-hostziekte, een serieuze en veelvoorkomende complicatie”

De postdoctorale mandaten toegekend door Stichting tegen Kanker bieden artsen met een doctorstitel die werken binnen een academische structuur (vaak een universitair ziekenhuis) financieel de mogelijkheid om deeltijds onderzoek te verrichten naast hun klinisch werk. De tweede postdoctorale mandaten werden uitgereikt in 2016 aan 5 Belgische artsen voor een periode van vijf jaar.

Dr. Servais: “Mijn onderzoek is gewijd aan hematopoietische stamceltransplaties, beter bekend als beenmergtransplantaties. Dit is een effectieve behandeling tegen verschillende soorten bloedkanker, waaronder bepaalde vormen van leukemie.

De behandeling start met (radio)chemotherapie, om het zieke beenmerg van de patiënt te vernietigen, gevolgd door een transplantatie met normaal beenmerg afkomstig van een gezonde donor. Dit gezonde beenmerg bevat:

  • stamcellen (de moedercellen van alle bloedcellen) die geleidelijk het beenmerg van de patiënt herbevolken.
  • immuuncellen van de donor. Die zijn zeer belangrijk, omdat ze tumorcellen kunnen aanvallen. Bovendien helpen ze het immuunsysteem van de patiënt mee heropbouwen en verhogen ze zijn afweer tegen infecties.

Een ernstige complicatie

Helaas gebeurt het dat de immuuncellen van de donor gezonde organen van de ontvanger aantasten. Dit is een ernstige complicatie, soms – en nog te vaak – met een fatale afloop.

Ons laboratoriumonderzoek richt zich op dit fenomeen, dat men graft-versushostziekte noemt. Om deze complicatie te voorkomen en te behandelen, moeten we beter leren begrijpen wat er precies gebeurt.

De rol van ontstekingen

In mijn project zijn we specifiek geïnteresseerd in een bepaalde subpopulatie van de immuuncellen, de zogenaamde Th17-lymfocyten. Dit is een subtype van witte bloedcellen gespecialiseerd in ontstekingen, die mogelijk een rol spelen in de reactie van het donortransplantaat tegen de gastheer.

Arts EN onderzoeker

De combinatie van mijn rol als onderzoeker en als arts geeft me de kans om me bewust te zijn van de realiteit ‘op de ziekenhuisvloer’, de echte praktische problemen en de beperkingen van de medische kennis en de huidige behandelingen.

Bezig zijn met onderzoek maakt dan weer dat ik op de hoogte blijf van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en deze indien mogelijk naar het bed van de patiënt kan brengen.

Ik ben de Stichting en de donateurs dan ook oprecht dankbaar voor hun vertrouwen in onze projecten. Meer financiële steun betekent ook meer morele steun.”